Członkostwo w WIIS Poland to wejście do międzynarodowej sieci osób zaangażowanych na rzecz wspieranie rozwoju zawodowego i akademickiego kobiet, które planują swoją karierę w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz polityką zagraniczną.

Dołączenie do WIIS Poland daje dostęp do materiałów oraz wszystkich informacji WIIS Global, które obejmują oferty pracy, artykuły i analizy oraz dostęp do możliwości networkingowych ze wszystkimi członkami WIIS Global.

Oferta WIIS Poland opiera się na trzech filarach aktywności organizacji:

NETWORKING

  • Spotkania z przedstawicielami środowisk dyplomatycznych oraz osobami decyzyjnymi w zakresie polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa – formuły diplomatic breakfast, seminarium;
  • Możliwość wymiany informacji oraz promocji zawodowej, którą WIIS Poland prowadzi dla swoich członków;
  • Uczestnictwo w seminariach oraz konferencjach organizowanych przez WIIS Poland oraz Fundację im. Kazimierza Pułaskiego;

ROZWÓJ ZAWODOWY

  • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez WIIS Poland, Europejską Akademię Dyplomacji i Fundację im .Kazimierza Pułaskiego;
  • Spotkania z profesjonalistami z różnych kultur oraz z różnych środowisk międzynarodowych;
  • Możliwość prezentowania analiz oraz opracowań naukowych na stronie WIIS i promocji w ramach sieci WIIS Global;

MENTORING

  • Nawiązanie bezpośredniej relacji mentorskiej z wybitnymi ekspertami z doświadczeniem zawodowym oraz naukowym;
  • Dostęp do wewnętrznych konsultacji zawodowych i naukowych;
REGULAMIN WIIS POLAND

Rejestracja jako

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego będzie administratorem danych osobowych, tj. przechowywać, przetwarzać w celu realizacji właściwych akcji lub czynności wymaganych w ramach realizacji programu Women in International Security Poland zgodnie z Regulaminem WIIS. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.poz. 922 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani udostępnione osobom trzecim. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do członkostwa w WIIS Poland.
Przedstawiciele firmy, którzy będą reprezentować ją w WIIS Poland
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego będzie administratorem danych osobowych, tj. przechowywać, przetwarzać w celu realizacji właściwych akcji lub czynności wymaganych w ramach realizacji programu Women in International Security Poland zgodnie z Regulaminem WIIS. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.poz. 922 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani udostępnione osobom trzecim. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do członkostwa w WIIS Poland.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego będzie administratorem danych osobowych, tj. przechowywać, przetwarzać w celu realizacji właściwych akcji lub czynności wymaganych w ramach realizacji programu Women in International Security Poland zgodnie z Regulaminem WIIS. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.poz. 922 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani udostępnione osobom trzecim. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do członkostwa w WIIS Poland.

Członkostwo w WIIS Poland jest otwarte dla każdego pod warunkiem opłacenia rocznych składek członkowskich o wysokości zależnej od statusu zawodowego:

  • dla studentów roczna składka członkowska wynosi 30 złotych

  • dla osób aktywnych zawodowo roczna składka członkowska wynosi 100 złotych

Wpłaty składki członkowskiej należy dokonywać na numer konta 85 1500 1461 1214 6005 0539 0000. Informacje szczegółowe o opłacie znajdują się w regulaminie.

OFERTA DLA CZŁONKÓW INSTYTUCJONALNYCH
OFERTA DLA PARTNERÓW
[layerslider id=”1″ /]