WIIS zrzesza obecnie na całym świecie 7000 ekspertów z wielu dziedzin. Do WIIS należą obywatele ponad 47 państw – osoby decyzyjne, żołnierze, dyplomaci, politycy, naukowcy, dziennikarze, studenci i osoby związane z biznesem. Pracują nad wieloma różnymi tematami: zakazem proliferacji, terroryzmem, prawami człowieka, bezpieczeństwem ekologicznym, rozwiązywaniem konfliktów oraz innymi.

Oddziały w Stanach Zjednoczonych oraz podmioty afiliowane na świecie

North America

 • WIIS Global Headquarters (Washington, DC)
 • WIIS Canada
 • WIIS DC (District of Columbia)
 • WIIS Florida
 • WIIS GWU (George
  Washington University)
 • WIIS New England
 • WIIS NY (New York)
 • WIIS West

Latin America

 • WIIS Argentina
 • WIIS Guatemala

Europe

 • WIIS Austria
 • WIIS Brussels
 • WIIS Estonia
 • WIIS Finland
 • WIIS Germany
 • WIIS Greece
 • WIIS Italy
 • WIIS Malta
 • WIIS Poland (Launch Nov. 2017)
 • WIIS Romania
 • WIIS Spain
 • WIIS Sweden
 • WIIS Switzerland
 • WIIS UK (United Kingdom)

Middle East

 • WIIS Israel