Od czasu powołania WIIS w 1987 roku kobiety pełnią coraz ważniejsze role w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Istnieją i rozwijają się nowe możliwości zaangażowania się kobiet w skali globalnej wraz ze wzrastającą liczbą kobiet w polityce krajowej i zagranicznej oraz na innych pozycjach rządowych. W ciągu ostatnich lat społeczność międzynarodowa uznała ważny wkład kobiet w działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, jak również w polityczny proces decyzyjny na wielu poziomach. Równość w reprezentacji kobiet nie została jednak jeszcze osiągnięta, zwłaszcza na najwyższych poziomach strategicznych.

Potrzebowałam długiego czasu, żeby rozwinąć swój głos, teraz kiedy już go mam, nie zamierzam milczeć.

Madeleine Albright

Zgodnie z informacjami ze strony WIIS Global, kobiety zajmują mniej niż 30% wysokich pozycji przywódczych. Możliwość wstąpienia oraz rozpoczęcia kariery w instytucji niekoniecznie przekłada się na możliwość awansu na stanowiska kierownicze w kluczowych organizacjach zajmujących się pokojem i bezpieczeństwem.
Brak kobiet na wysokich stanowiskach oznacza, że społeczność międzynarodowa nie ma dostępu do wielu opinii wysokiej klasy ekspertów i punktów widzenia, które są potrzebne w tych dziedzinach. Women in International Security uznaje, że nie wszystkie kobiety mają takie same poglądy na zagadnienia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, ale często mają wspólne doświadczenia oraz wyzwania, którymi stawiają czoła jako kobiety. Z badań prowadzonych przez WIIS wynika, że kobiety na wysokich pozycjach często posiadają inkluzyjny, chętny do współpracy i konsultacji styl przywództwa. Udział kobiet w budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie dopiero zaczyna być uznawany – WIIS działa na rzecz zamiany tego uznania w możliwości awansu i rozwoju dla kobiet.