Działalność WIIS Poland opiera się na trzech rodzajach aktywności

NETWORKING

  • Organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk dyplomatycznych oraz osobami decyzyjnymi w zakresie polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa
  • Organizacja seminariów oraz konferencji eksperckich na tematy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz polityki zagranicznej

ROZWÓJ
ZAWODOWY

  • Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju zawodowego – szkolenie zdolności przywódczych, negocjacji oraz inne.
  • Organizacja spotkań z reprezentantami różnych kultur oraz środowisk międzynarodowych w celu zwiększenia zakresu wiedzy członków na temat różnic kulturowych i religijnych, które wpływają na sytuację międzynarodową.
  • Promowanie analiz oraz opracowań naukowych członków programu na stronach WIIS Poland oraz w ramach sieci WIIS Global.

MENTORING

  • Tworzenie nieformalnych struktur mentorskich wśród uczestników programu
  • Umożliwianie dyskusji oraz utworzenie forum do współpracy pomiędzy uczestnikami programu na różnym etapie rozwoju zawodowego oraz naukowego.

Podpisanie memorandum pomiędzy Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego a WIIS Global w trakcie konferencji Warsaw Security Forum 2017.

Panel pod tytułem Women in Security: Gender, Violent Extremism, and Terrorism w trakcie konferencji Warsaw Security Forum 2017.