Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 60 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest laureatem nagrody “Think Tank Awards 2017” w kategorii „Best EU International Affairs think tank” przyznawaną przez brytyjski magazyn “Prospect”.

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.

WIIS Poland zostało powołane na początku listopada 2017 roku w trakcie konferencji międzynarodowej Warsaw Security Forum jako najnowszy podmiot afiliowany przy WIIS Global. Program został powołany w ramach działalności Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – niezależnego, apolitycznego think-tanku, który zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.
ii.
WIIS Poland promuje zaangażowanie kobiet w bezpieczeństwie międzynarodowym i polityce zagranicznej, nie tylko w Polsce, ale również w regionie Europy Wschodniej. Narodowy oddział WIIS w Polsce stanowi pierwszy krok do znacznego zwiększenia zasięgu sieci networkingowej całej organizacji oraz promocji polskich ekspertów w skali globalnej.
iii.
Spotkanie założycielskie WIIS Poland odbędzie się na początku 2018 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod patronatem Sekretarz Stanu Anny Marii Anders, co pozwoli na przedstawienie i poddanie dyskusji plan działań organizacji na pierwszy rok działalności. Podczas spotkania możliwe będzie zarejestrowanie się jako członek WIIS Poland i uzyskanie dostępu nie tylko do globalnej sieci networkingowej WIIS, ale również korzystać z innych możliwości oferowanych przez WIIS Poland – m.in. uczestnictwa w spotkaniach networkingowych, warsztatach, programach networkingowych oraz mentorskich.

ZESPÓŁ

Dr. Beata Górka-Winter
Dyrektor WIIS Poland

Dr. Beata Górka-Winter

Political scientist, expert on international security and defence issues. Since 2000 a research fellow and program coordinator on international security in the Polish Institute of International Affairs, a leading Polish think tank. Author or co-author of numerous publications with a special focus on security sector reform (SSR), the EU and NATO policies, peace-building, international military operations, conflict resolution, missile defence, defence technologies, security policies of different countries. An advisor on security and defence policy in cooperation with the civilian and military agencies from different countries (the CEE region, the U.S., Afghanistan, the Southern Caucasus). Member of the expert group on SSR at the „Security Sector Reform – Centre of Excellence in Southern Caucasus” led by the International Visegrad Fund.  Member of the group advising the Polish MoD in drafting security strategy of Poland (2013). OSCE election observer: Kosovo (2001), Ukraine (2006). Lecturer at the University of Warsaw, European Security and Defence College, AFiB Vistula, KSAP and the Diplomatic Academy. Beata Górka-Winter graduated from the University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science and National Security Faculty. She holds a Ph.D. from the Jagiellonian University. She also completed a Program on Security, Stability, Transition and Reconstruction (SSTAR) in George C. Marshall European Center for Security Studies and participated in the Senior Course on Security Policy in Northern Europe led by the Swedish National Defence College.

Patrycja Chomicka
Secretary-General

Dr. Beata Górka-Winter

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Hebraistyka oraz programu Double Diploma z Izraelem. Specjalizuje się w bezpieczeństwie cybernetycznym, polityce zagranicznej Polski oraz regionie Bliskiego Wschodu. Koordynator Programu Cyberbezpieczeństwo, Sekretarz Generalny WIIS Poland oraz Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum. Związana z Fundacją od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Hebraistyka oraz programu Double Diploma z Izraelem. Jej zainteresowania badawcze obejmują bezpieczeństwo cybernetyczne, politykę zagraniczną Polski oraz region Bliskiego Wschodu. Autorka artykułów poświęconych tematyce relacjom państw europejskich z Izraelem. Odbywała staże m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski oraz Komisji Europejskiej. Posługuje się biegle językiem angielskim i hebrajskim, a komunikatywnie również francuskim i hiszpańskim.

Wojciech Dzięgiel
Financial coordinator

Dr. Beata Górka-Winter

Urzędnik państwowy, wieloletni pracownik służby konsularnej MSZ. Z wykształcenia prawnik o specjalizacji prawo międzynarodowe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu i odbył roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) w ramach stypendium Socrates/Erasmus. Uczestniczył w szeregu szkoleń i kursach z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka w Niemczech i Holandii. Brał udział w letniej sesji prestiżowej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. W ciągu ostatnich 10 lat pełnił funkcje konsula na placówkach zagranicznych MSZ w Toronto i Dublinie. W ramach swoich obowiązków zajmował się organizacją oficjalnych wizyt państwowych, uczestniczył w wydarzeniach rangi międzynarodowej, koordynował promocję polskiej kultury, współpracował z organizacjami polonijnymi, udzielał wsparcia obywatelom polskim w ramach opieki konsularnej. Interesuje się tematami związanymi z przepływem ludności w wymiarze międzynarodowym oraz zagadnieniami dotyczącymi polityki wobec diaspory. W Fundacji pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego i Koordynatora Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum 2015.