Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 maja odbędzie się pierwsze wydarzenie w formacie Spotkania Dyplomatycznego w Ambasadzie Kanady.

Spotkanie będzie wyjątkową okazją do dyskusji na temat roli kobiet w wojsku oraz służbach mundurowych, zwłaszcza w trakcie misji zagranicznych. Debata będzie skupiała się na możliwościach i wyzwaniach dla kobiet i będzie szansą na porównanie doświadczeń gości z Kanady oraz Polski.

Gośćmi specjalnymi spotkania będą Major Andrew Straatsma i Major Rhea MacLean, Gender Advisor do Commander Task Force Latvia z misji Kanady na Łotwie w ramach Enhanced Forward Presence NATO oraz Podpułkownik Beata Targońska i Major Joanna Jaworska z Rady do Spraw Kobiet Ministerstwa Obrony Narodowej.

CZŁONKOSTWO

W WIIS Poland daje dostęp do materiałów oraz wszystkich informacji WIIS Global

DOŁĄCZ DO WIIS POLAND