20 marca 2018 roku w siedzibie Senatu RP odbyła się sesja inicjująca działania WIIS Poland, oddziału globalnej organizacji, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i akademickiego kobiet, które planują swoją karierę w dziedzinach związanych ze stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwem. Wydarzenie zostało wsparte udziałem Minister Anny Marii Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocniczki prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego oraz Minister Renaty Szczęch, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Minister Anders w swoim wystąpieniu podkreślała rolę kobiet we współczesnym świecie, wskazując także na własne doświadczenie międzynarodowe, które pragnęłaby przekazać w celu rozwijania myśli WIIS Poland. Równie istotne słowa skierowała Pani Minister Renata Szczęch, akcentując dynamikę wzrostu udziału kobiet w służbach mundurowych, na wielu szczeblach i w niejednokrotnie trudnych obszarach działań służbowych, w których to panie we wzorowy sposób wywiązują się ze swoich obowiązków.

Inauguracja była ponadto okazją do dyskusji o sposobie wsparcia kobiet w życiu publicznym, a także okazją do rozmów o dalszych założeniach programowych.

CZŁONKOSTWO

W WIIS Poland daje dostęp do materiałów oraz wszystkich informacji WIIS Global

DOŁĄCZ DO WIIS POLAND